× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
22 lipca, 2024

Portal o zdrowiu i medycynie

Zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna – Travel-med.pl

Wpływ na środowisko dla zdrowia

Witamy w 2019 r., Problematyka środowiskowa stanie się w tym roku poważna. Jakość
powietrza Zanieczyszczenie powietrza stało się główną przyczyną śmierci i chorób na całym świecie. Zanieczyszczenia powietrza, które zostały zidentyfikowane jako główne sprawcy, obejmują pyły zawieszone (PM), ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2) i dwutlenek siarki (SO2).

WHO oszacowała, że ​​około 4,2 miliona zgonów na całym świecie jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza, głównie z powodu chorób serca, udaru mózgu, choroby płuc, raka płuc i ostrych infekcji płuc u dzieci.

Szacowane liczby:
• 29% wszystkich zgonów i chorób z powodu raka płuc,
• 24% wszystkich zgonów z powodu udarów,
• 25% wszystkich zgonów i chorób z powodu choroby niedokrwiennej serca,
• 43% wszystkich zgonów i chorób z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc choroba.

Jakość wody
Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak i „innej” wody. Zanieczyszczenie takich wód może potencjalnie powodować łagodne lub ciężkie choroby. Źródłem zanieczyszczeń są niezliczone i mogą obejmować zanieczyszczenia biologiczne, zrzuty odpadów, odpady przemysłowe i radioaktywne, nadmierne stosowanie pestycydów, nawozów i wyciek ze zbiorników wodnych.

Zanieczyszczenia biologiczne obejmują źródła bakteryjne, wirusowe, grzybowe i pasożytnicze i mogą powodować choroby, takie jak dur brzuszny, cholera, zapalenie mózgu, zapalenie wątroby i choroby żołądkowo-jelitowe. Źródła chemiczne są niezliczone i zależą od rodzaju chemikaliów oraz lokalizacji wycieków.

Zbudowane środowisko
Nawet to ma duży wpływ na zdrowie. Rozważ konsekwencje wysokich budynków o dużej gęstości zaludnienia i ich wpływ na mieszkańców. Dodajmy do tego kwestie drenażu, usuwania odpadów, dostępu do transportu, wzorców aktywności fizycznej i dostępu do zasobów, a stanie się to potencjalnym kotłem kłopotów.

Zmiana klimatu

Pomimo wybitnych przeciwników zmiany klimatu mają ogromny wpływ na zdrowie. Zjawisko to nie tylko wpływa na poziom morza, ale może wpływać na przebieg i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych oraz na jakość powietrza. Nic dziwnego, że nasilenie klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze i burze, pogorszy się wraz ze zmianami klimatu.

Wszystko to wskazuje na kwestię gotowości. Czy planujemy zdrowe środowisko do pielęgnowania i ochrony zdrowia? Czy jesteśmy przygotowani na zmiany, aby zmniejszyć wpływ zmian klimatu? Czy jesteśmy przygotowani na wszystko, co rzuca nam przyroda, w tym na powódź i katastrofy?