× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
14 czerwca, 2024

Portal o zdrowiu i medycynie

Zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna – Travel-med.pl

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy – co można zyskać?

Pierwsza pomoc przedmedyczna to natychmiastowa pomoc udzielana poszkodowanymi, która może okazać się kluczowa dla uratowania czyjegoś życia czy sprawniejszego dojścia do pełnej sprawności. Chcąc zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także kwalifikacje pozwalające na prowadzenie certyfikowanych szkoleń, wiele osób decyduje się specjalistyczne kursy realizowane w tym zakresie. Jak wygląda kurs z pierwszej pomocy EFR i co można dzięki niemu zyskać? Kiedy warto zdecydować się na szkolenie realizowane w tym zakresie? Dowiesz się z tego artykułu!

Jak wygląda kurs z pierwszej pomocy EFR?

Kurs pierwszej pomocy EFR to specjalistyczne szkolenie realizowane przez jednostki szkoleniowe, które kreują programy edukacyjne pozwalający na zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy pierwszej pomocy EFR składają się zarówno z części teoretycznej dotyczące filozofii i metodyki przeprowadzania szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, jak i zajęć praktycznych pozwalających na doskonalenie umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego oraz ćwiczenie techniki udzielania pierwszej pomocy. Stworzone w ten sposób programy szkoleniowe pozwalają na zdobycie nowych, niezwykle przydatnych umiejętności.

Odbycie kursu pierwszej pomocy EFR – co można zyskać?

Kurs z pierwszej pomocy EFR to szkolenie pozwalające na zdobycie szeregu cennych informacji z zakresu procedur i technik dotyczących udzielania pierwszej pomocy, a także nabycie umiejętności przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wiedza ta z powodzeniem może być wykorzystywana zarówno w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia, jak i w trakcie pracy zawodowej.

Kurs pierwszej pomocy EFR, a praca zawodowa

Wszystkie osoby posiadające certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy EFR zdobywają uprawnienia, które okazują się niezbędne podczas przeprowadzania certyfikowanych szkoleń. Odbycie kursu pierwszej pomocy EFR pozwala na odpowiednie przygotowanie się pod kątem merytorycznym, dydaktycznym i marketingowym do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach technik ratowniczych. Jest to szczególnie przydatne, podczas takich zorganizowanych wydarzeń jak:

  • Primary Care,
  • Secondary Care,
  • Care for Children,
  • AED.

Kurs pierwszej pomocy EFR – dla kogo?

Certyfikowane kursy z pierwszej pomocy EFR to szkolenia mające na celu przekazywanie skondensowanej wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia EFR w głównej mierze kierowane są do nauczycielu zajmujących się edukacją w zakresie bezpieczeństwa, specjalistów BHP oraz pracowników, których zadaniem jest realizowanie regularnych szkoleń.