× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
14 czerwca, 2024

Portal o zdrowiu i medycynie

Zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna – Travel-med.pl

Arteterapia - Anna Sikorska

Arteterapia jako pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Sztuka ma bez wątpienia ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie fizyczne. Potrafi wpłynąć na nasze emocje i ułatwić wyrażenie tego, co tkwi nawet w najgłębszych zakamarkach naszych umysłów. Pozwala również dać upust naszej złości i frustracji oraz umożliwia odreagowanie stresu. Wszystko to sprawia, że arteterapia, czyli terapia przez sztukę, stała się obecnie jedną z najpopularniejszych technik pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czym jest arteterapia?

Arteterapia czyli terapia sztuką to jedna z najpopularniejszych ostatnio technik terapeutycznych. Jej historia sięga lat 40tych, gdzie równolegle zaczęła rozwijać się w Anglii i stanach Zjednoczonych. Jej główną cechą jest obcowanie pacjenta z wybranym przez terapeutę rodzajem sztuki. Może to być między innymi plastyka, muzyka, taniec a nawet czytanie dzieł literackich czy fotografia. Co istotne, w arteterapii nie ważny jest tak efekt końcowy, co sam proces tworzenia i uwalniane w jego trakcie uczuć, emocji i przeżyć. Arteterapią może być zatem zarówno aktywny proces twórczy jak i bierny odbiór jakiegoś dzieła. Oba bowiem pozwalają pacjentowi na wyrażenie siebie i ukazanie swoich emocji, a także ułatwiają komunikację z innymi. Podczas sesji arteterapii jednak nie tylko się tworzy, ale także rozmawia. Dzięki wsparciu wykwalifikowanego arteterapeuty można przyjrzeć się swoim aktualnym tematom w pracy plastycznej, którą się tworzy podczas sesji. Więcej na temat arteterapii można znaleźć na stronie https://sensarte.pl/czym-jest-arteterapia/, gdzie szczegółowo zostały opisane funkcje i cele tego rodzaju terapii. Warto także wspomnieć, że leczenie przez sztukę skierowane może być zarówno do dorosłych i seniorów, a także do dzieci z problemami wychowawczymi i młodzieży.

Arteterapia dzieci i młodzieży

Arteterapia jest szalenie użytecznym rodzajem terapii dziecięcej. Znalazła ona zastosowanie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, schorzeń nerwicowych i psychosomatycznych. Terapia sztuką sprawdza się również w przypadku dzieci z dysleksją i różnego rodzaju niepełnosprawnością, a także nadpobudliwych, agresywnych, chorobliwie nieśmiałych czy mających problemy z funkcjonowaniem społecznym. Elementy arteterapii stosuje się także w wielu przedszkolach i szkołach jako możliwość swobodnego wyrażenia się dzieci i osiągnięcia przez nie spokoju i stanu odprężenia. Istotne jest tu jednak zapewnienie uczniowi lub grupie uczniów warunków poczucia bezpieczeństwa i swobodnego wyrażania siebie.

Szkolenia arteterapii

Formy arteterapii stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą

Uniwersalność i szeroki zakres technik arteterapii sprawiają, że umożliwia ona swobodne ich dostosowywanie do wieku dziecka i problemów, z jakimi się zmaga. Szeroko rozumiana działalność plastyczna jest w stanie rozluźnić ciało i uwolnić je od stresu. Jest również zachętą do wyrażenia uczuć drzemiących w dziecku i trudnych w przekazaniu myśli. Tworzenie jakiegoś dzieła dowartościowuje dziecko i wpływa pozytywnie na jego ambicję równocześnie sprawiając, że staje się ono bardziej otwarte na świat i wrażliwe. Jednym z najpopularniejszych ćwiczeń tego typu jest malowanie palcami, opracowane jako metoda terapeutyczna już w 1934 roku. Wystarczy jedynie wręczyć dziecku duży arkusz papieru i farby oraz poprosić by namalowało coś na wybrany przez terapeutę temat. Niezbędna jest tu, oczywiście uważna obserwacja samego procesu tworzenia i emocji jakie wyzwala on w dziecku.

W przypadku nastolatków, często zdystansowanych i niechętnych do podejmowania działalności artystycznej dobrą techniką arteterapii może być muzykoterapia lub choreoterapia. Tworzenie słów własnej piosenki czy nawet samej melodii pozwoli zaobserwować tkwiące w nastolatku emocje i problemy. Taniec, z kolei umożliwia młodzieży swobodne wyzbycie się negatywnych odczuć, wyrzucenie z siebie wszystkiego co głęboko stłumione we wnętrzu oraz szybsze nawiązywanie relacji z rówieśnikami.