× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
19 lipca, 2024

Portal o zdrowiu i medycynie

Zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna – Travel-med.pl

Przysięgłe tłumaczenia medyczne kart informacyjnych leczenia szpitalnego

Przysięgłe tłumaczenia medyczne kart informacyjnych leczenia szpitalnego

Artykuł o tym, jak powstają tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej pacjentów – wypisu ze szpitala, wyników badań obrazowych (USG, MRI, TK) i laboratoryjnych.

Różnice formalne między medycznym tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym

By zlecić do wykonania tłumaczenie przysięgłe (inaczej: uwierzytelnione) tekstu medycznego, wcale nie trzeba wychodzić z domu. Wstępnie wystarczy wykonać skany “papierów” dotyczących historii choroby i przesłać je e-mailem lub przefaksować do biura tłumaczeń o uznanej renomie, specjalizującego się w tłumaczeniach medycznych. Tłumaczenia przysięgłe zwykle wymagają formy papierowej – wydruku z pieczęcią i podpisem (od stosunkowo niedawna alternatywą jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiadają jedynie niektórzy tłumacze przysięgli), przeciwnie do tłumaczeń zwykłych, które mogą zostać wysłane klientowi drogą elektroniczną pod postacią pliku. Przy osobistym odbiorze medycznych tłumaczeń uwierzytelnionych klient powinien przedstawić do wglądu oryginalne dokumenty źródłowe. Ustawa nakłada bowiem na zleceniodawcę obowiązek okazania tłumaczowi przysięgłemu lub pracownikowi biura tłumaczeń oryginałów dokumentów źródłowych. W przeciwnym razie w tłumaczeniu przysięgłym powinien widnieć zapis, iż tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kopii lub skanu (tekstu niesygnowanego).

Proces wykonywania przysięgłych tłumaczeń medycznych

W czym zatem tkwi tajemnica rzetelnych przysięgłych tłumaczeń medycznych? Otóż do ich wykonania zwykle potrzeba minimum dwóch ściśle współpracujących ze sobą osób, tj. lekarza bądź osoby z wyższym wykształceniem okołomedycznym (np. absolwenta biologii, biotechnologii, farmacji bądź fizjoterapii) w roli tłumacza tekstów specjalistycznych oraz filologa obcego z uprawnieniami tłumacza przysięgłego. Sam lekarz-tłumacz nie wystarczy, gdyż nie posiada on odpowiednich uprawnień formalnych, nadawanych przez Ministra Sprawiedliwości RP w celu certyfikacji translacji. Przekłady przeznaczone do obiegu administracyjnego, np. tłumaczenie dokumentacji medycznej z języka angielskiego na język polski, okazywane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub towarzystwie ubezpieczeniowym, wymagają formy przysięgłej. Z kolei tłumacz przysięgły – z racji tego, że jest z wykształcenia filologiem a nie medykiem – nie posiada odpowiednich kompetencji akademickich (merytorycznych), by w pełni zrozumieć opis medyczny historii choroby pacjenta.

Współpraca tłumacza medycznego z tłumaczem przysięgłym w biurze tłumaczeń medycznych online

Kandydat na tłumacza przysięgłego zdaje egzamin z terminologii ekonomicznej, prawnej i biznesowej, natomiast nikt nie sprawdza jego wiedzy medycznej. Z tego względu w zasadzie tylko ścisła kooperacja tłumacza medycznego o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych (np. tłumacza technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie ze specjalizacją w medycynie, farmacji i ochronie zdrowia) oraz biegłego językowo tłumacza przysięgłego z oficjalnej listy Ministerstwa Sprawiedliwości RP powinny zapewnić najwyższą jakość przysięgłych tłumaczeń medycznych. Profesjonalne biuro tłumaczeń medycznych online może okazać się w tym wypadku optymalnym rozwiązaniem, skąd klient odbierze fachowy przekład na cito, bez fatygi związanej z poszukiwaniem dwóch niezależnych tłumaczy na własną rękę.